شرح خدمات :

  • خدمات در هتل
  1. ارائه خدمات به مسافرین محترم  از زمان پذیرش در هتل با :
  2. ارائه اقامت کوتاه مدت( 10 ساعته ) در هتل رکسان
  3. پذیرایی با یک وعده غذای سبک همراه با نوشیدنی ( یک نوبت )
  4. پارکینگ رایگان
  • خدمات در فرودگاه بین المللی امام خمینی

مسافرین محترم به محض ورود به ترمینال خروجی با استقبال کارشناس تشریفات از یک درب و گیت اختصاصی بازرسی پلیس فرودگاه به سالن اصلی وارد شده و فرایند تحویل بار و دریافت کارت پرواز بدون توجه به کلاس پروازی بلیط مسافر از گیت فرست کلاس و یا بیزینس کلاس شرکت هواپیمایی “Airline” و توسط کارشناس تشریفات فرودگاهی و تحت نظارت مسافر انجام خواهد شد.

پس از تحویل بار و دریافت کارت پرواز مسافر با راهنمایی کارشناس تشریفات فرودگاهی برای کنترل گذرنامه به گیت اختصاصی مراجعه خواهد کرد و پس از کنترل گذرنامه از یک راهرو اختصاصی به سالن ترانزیت وارد شده و در این مرحله خدمات مذکور تکمیل شده و پایان می‌یابد.