منطقه آزاد تجاری

نشست تبیین توسعه تجارت در حوزه لجستیک منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

نشست تبیین توسعه تجارت در حوزه لجستیک منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) سه شنبه ١۵ بهمن ماه در هتل فرودگاهی نووتل و ایبیس شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با حضور بازرگانان، تجار و فعالین اقتصادی برگزار شد.