اولین هتل شناور دنیا

سرانجام تلخ اولین هتل شناور دنیا

در سال ۱۹۸۸ اولین هتل شناور دنیا در دیواره‌ی بزرگ مرجانی استرالیا آغاز به کار کرد، اما به‌خاطر مشکلات مالی به ویتنام و سپس کره شمالی فروخته شد و پس از ۱۰ سال برای همیشه تعطیل شد. سرانجام تلخ اولین هتل شناور دنیا در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، یک هتل شناور…