+21 556 77900

تجربه لحظاتی بی‌نظیر در هتل فرودگاهی رکسان
هتل بین المللی فرودگاه امام خمینی
اتاق های رکسان

هتل بین المللی فرودگاه امام خمینی

فرودگاه‌ها به عنوان پرتال ورود و خروج افراد و تجارت در جهان، نقش بسیار مهمی در توسعه شهرها و کشورها ایفا می‌کنند. در این راستا،

اتاق های رمیس

اتاق های 10H (ده ساعته) – هتل رمیس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اتاق های 10H (ده ساعته) – هتل رمیس [/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_image image=”27503″ size=”us_600_400_crop” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. روز

اتاق های رمیس

اتاق های DR (Double room) – هتل رمیس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اتاق های DR (Double room) – هتل رمیس [/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_image image=”27501″ size=”us_600_400_crop” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 2,145,000

اتاق های رمیس

اتاق های DR (Double room) – هتل رمیس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اتاق های DR (Double room) – هتل رمیس [/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_image image=”27501″ size=”us_600_400_crop” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 2,145,000

اتاق های رمیس

اتاق های SR (Single room) – هتل رمیس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اتاق های SR (Single room) – هتل رمیس [/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_image image=”27501″ size=”us_600_400_crop” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 2,145,000

اتاق های رمیس

اتاق های SR (Single room) – هتل رمیس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اتاق های SR (Single room) – هتل رمیس [/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_image image=”27501″ size=”us_600_400_crop” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 2,145,000

اتاق های رمیس

اتاق های TR (Tween room) – هتل رمیس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اتاق های TR (Tween room) – هتل رمیس [/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_image image=”27503″ size=”us_600_400_crop” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 2,145,000

اتاق های رمیس

اتاق های 6H (شش ساعته) – هتل رمیس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اتاق های 6H (شش ساعته) – هتل رمیس [/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_image image=”27501″ size=”us_600_400_crop” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 2,145,000

اتاق های رمیس

اتاق های 6H (شش ساعته) – هتل رمیس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اتاق های 6H (شش ساعته) – هتل رمیس [/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_image image=”27501″ size=”us_600_400_crop” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 2,145,000

سبد خرید فروشگاه