تصویر اتاق ها

Showing 1-4 of 4 results

اتاق های 6H ( شش ساعته) – هتل رکسان

توضیحات اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 870,000 تومان به...

از: 957,000 تومان شب

اتاق های TR (Tween room) – هتل رکسان

توضیحات دارای یک تخت دو نفره اقامت این نوع از اتاق ها...

از: 1,188,000 تومان شب

اتاق های SR (Single room) – هتل رکسان

توضیحات دارای یک تخت یک نفره قیمت : 1,530,000 تومان برای هر...

از: 1,683,000 تومان شب

اتاق های DR (Double room) – هتل رکسان

توضیحات دارای دو تخت یک نفره قیمت : 1,955,000 تومان برای هر...

از: 2,150,500 تومان شب