تصویر اتاق ها

Showing 1-5 of 5 results

اتاق های 6H (شش ساعته) – هتل رمیس

توضیحات اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 670,000 تومان به...

از: 737,000 تومان شب

اتاق های TR (Tween room) – هتل رمیس

توضیحات دارای یک تخت دو نفره اقامت این نوع از اتاق ها...

از: 1,029,600 تومان شب

اتاق های SR (Single room) – هتل رمیس

توضیحات SR = سینگل = اقامت کامل قیمت : 1,275,000 تومان اقامت...

از: 1,402,500 تومان شب

اتاق های DR (Double room) – هتل رمیس

توضیحات دارای دو تخت یک نفره قیمت : 1,700,000 تومان اقامت این...

از: 1,870,000 تومان شب

اتاق های 10H (ده ساعته) – هتل رمیس

توضیحات اقامت این نوع از اتاق ها ساعتی است. 730,000 تومان به...

از: 803,000 تومان شب