موقعیت جغرافیایی

  • آدرس : کیلومتر 30 بزرگراه خلیج فارس، ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه امام خمینی، روبروی ترمینال مسافر بری
  • شماره تلفن : 02155677900
  • شماره فکس : 02155677948
  • کد پستی : 1838140600
  • ایمیل : info@remisairport.com