هتلهای فرودگاهی 4 و 5 ستاره رمیس و رکسان ورود شما را به تهران خوش آمد می گوید. این هتلها با فاصله 45 دقیقه ای تا مرکز شهر تهران از طریق بزرگراه خلیج فارس گزینه مناسبی برای مقاصد تجاری و اقامتهای خانوادگی می باشد شما با پل پیاده رو ارتباطی تنها 5 دقیقه از هتل تا ترمینال فرودگاه  فاصله دارید .