نام سالن متراژ

تئاتری/سینمایی

کلاس روم

شکلU

ضیافتی

میز جلسه

مریگلد 66 14
لوتوس 66 14
ارکید 66 14

مریگلد، لوتوس ، ارکید

اتاق های جلسات هتل با ظرفیت های متفاوت همراه با آخرین تجهیزات و استانداردهای روز دنیا با قابلیت چیدمان های متفاوت، آماده برگزاری جلسات شما در محیطی آرام می باشد

سه اتاق با گنجایش حداکثر 14 نفر: