اتاق های جلسات هتل با ظرفیت های متفاوت همراه با آخرین تجهیزات و استانداردهای روز دنیا با قابلیت چیدمان های متفاوت، آماده برگزاری جلسات شما در محیطی آرام می باشد

سه اتاق با گنجایش حداکثر 70 نفر