نام سالن متراژ

تئاتری/سینمایی

کلاس روم

شکلU

ضیافتی

میز جلسه

لاوندر 125 70 48 40 50 35
رز 125 70 48 40 50 35
تولیپ 125 70 48 40 50 35

رز،لاوندر،تولیپ

اتاق های جلسات هتل با ظرفیت های متفاوت همراه با آخرین تجهیزات و استانداردهای روز دنیا با قابلیت چیدمان های متفاوت، آماده برگزاری جلسات شما در محیطی آرام می باشد

سه اتاق با گنجایش حداکثر 70 نفر: