مجله گردشگری

اصطلاحات فرودگاهی

برخی از واژگان وجود دارند که ممکن است برای عموم قابل درک نباشد اما به کرات از آن استفاده می شود از این رو تصمیم گرفتیم برای هر کدام توضیحاتی ساده ارائه دهیم تا همه ی مسافران با آن آشنا شوند.

چک این : به سالنی که بارها را تحویل می دهید و کارت پرواز خود را جهت خروج تحویل می گیرید.

ترانزیت : به سالنی گفته می شود که مسافران پس از تحویل دادن بار و دریافت کارت پرواز خود به این سالن وارد می شوند.

بوردینگ : به آخرین سالنی گفته می شود که قبل از پرواز در حال انتظار هستید.

اصطلاحات فرودگاهی

کانتر : به باجه هایی گفته می شود که در سالن چک این قرار دارند و شماره گذاری شده اند و مسافران جهت تحویل بار و دریافت کارت پرواز باید به آن ها مراجعه کنند.

گیت : به درب هایی گفته می شود که در سالن بوردینگ قرار گرفته است و مسافران جهت سوار شدن به هواپیما باید از این درب ها عبور کنند و کارت پرواز خود رائه نمایند.

ایرلاین : به شرکت هواپیمایی گفته می شود.

بِلت : به قسمتی گفته می شود پس از پیاده شدن از هواپیما به آن سالن مراجعه می کنید محل قرار گرفتن بار مسافران را بِلت می گویند.

اصطلاحات پر کابرد فرودگاهی

جامه دان : جامه دادن به خدماتی که در خصوص بار همراه مسافران و موارد مربوط به آن گفته می شود در سالن ورودی دفاتری به همین نام جهت پیگیری بار مسافران وجود دارد.

فلایت : فلایت به پروازی گفته می شود بین یک مبدا و مقصد انجام می شود. هر پروازی دارای یک شماره مشخص است و برای دریافت اطلاعات پرواز باید شماره پرواز را داشته باشید.

لی اوور : این اصطلاح به توقف میان راه و یا پرواز گفته می شود. برای رسیدن به مقصد مسافران باید پیاده شوند و مجددا سوار بر هواپیمای دیگری شوند که این انتظار ممکن است چند دقیقه تا چند ساعت زمان ببرد که به این وضعیت لی اوور گفته می شود.

دیلی : به تاخیر در پرواز یا فرود هواپیما گفته می شود.

No comments yet! You will be the first one to comment.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *